Antidoping

På G mot doping

På G tar starkt avstånd ifrån doping – hos oss gäller NOLL-TOLERANS!

På G förbjuder all användning och hantering av olagliga dopingpreparat i och runt våra lokaler, detta gäller så väl medlemmar som personal.